Ładowanie…

STOWARZYSZENIE PSZCZELARSKIE ZIEMI KŁOMNICKIEJ

MIODY KŁOMNICKIE - GOTOWY NA SPOTKANIE Z NATURĄ?

Zakończono projekt „Kalendarz pszczelarski na rok 2024”

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej informuje, iż zakończyło realizację zadania „Kalendarz pszczelarski na rok 2024” przeznaczonego dla pszczelarzy i rolników.

400 kalendarzy zostało rozdystrybuowane  do pszczelarzy/rolników (członkowie Stowarzyszenia, członkowie Kół Pszczelarskich działających na terenie Gminy Kłomnice, rolnicy działający na terenie Gminy Kłomnice)

Zadanie z zakresu Edukacji Ekologicznej finansowane było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kalendarz pszczelarski jest formą realizacji operacji z zakresu Edukacji Ekologicznej, gdyż ma on zdecydowanie więcej zastosowań, aniżeli zwykłe materiały szkoleniowe. Należą do nich:

– usystematyzowanie działań i prac pszczelarskich w ciągu całego roku kalendarzowego, wraz z możliwością sporządzania notatek,

– zawartość kalendarza opiera się nie tylko na informacjach książkowych, ale również na praktycznych poradach, odnoszących się do konkretnych sytuacji oraz definicji.

 

Jak widać powyżej, forma materiałów szkoleniowych w postaci kalendarza pszczelarskiego z możliwością robienia notatek, jest zdecydowanie bardziej praktyczne niż same materiały szkoleniowe, które i tak znajdą się wewnątrz kalendarza.

Kalendarz ma umożliwić pszczelarzom robienie notatek, ułatwić współpracę i wymianę doświadczeń przypadających na dany okres czasu.

 

Spotkanie informacyjne w sprawie dotacji 2024

Zapraszamy członków Stowarzyszenia „Kłomnia” , członków Koła Pszczelarzy w Kłomnicach, oraz sympatyków Stowarzyszenia i innych pszczelarzy zainteresowanych na spotkanie informacyjne w sprawie dotacji pszczelarskich na 2024 r. 

Spotkanie odbędzie się 28.11.2023 r. w godz. 17:00 – 19:00 , w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach.

Na spotkaniu omówimy zasady przyznawania dotacji, terminy i wymagane dokumenty w taki sposób aby każdy pszczelarz miał możliwość skutecznego zabiegania o dotację w warunkach ścisłych rygorów wynikających z projektów unijnych.

Szczegóły na stronie ARiMR: www.gov.pl/web/arimr/interwencji-pszczelarskich–wystartowalo-7-naborow

Serdecznie zapraszamy!

Zakończono realizację operacji „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”

 

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej informuje, iż zakończyło realizację operacji pn. „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”  mającą na celu rozwój terenów wiejskich w zakresie pszczelarskiej edukacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, czyli ekonomiczne podejście do prowadzenia pasieki pszczelej.

Operacja polegała na przeprowadzeniu spotkań szkoleniowych, w tym 1 dzień szkoleń stacjonarnych oraz 1 dzień przeznaczony na wyjazd studyjny do pasieki, dla 180 osób, zamieszkujących na terenach wiejskich województw: śląskiego, opolskiego i łódzkiego.


Zostało zrealizowane:

 • 2 grupy szkoleniowe na terenie woj. opolskiego
 • 6 grup szkoleniowych na terenie woj. śląskiego
 • 4 grupy szkoleniowe na terenie woj. łódzkiego

Szkolenia wyjazdowe były realizowane w miejscach:

 • Apikraina – Ogród Doświadczeń Pszczelich
 • Zagroda Wsi pszczyńskiej
 • Pasieka Pszczółka w Garnku

Efekty realizacji operacji:

Efekty natychmiastowe jakie nastąpiły w wyniku realizacji operacji (wskaźniki wymierne), zgodnie z celami KSOW i działaniami wybranymi do realizacji:

– liczba gmin wiejskich w których zostały rozdystrybuowane informacje o projekcie – 345 gminy

– liczba przeprowadzonych spotkań warsztatowych – 12 spotkań, w tym realizacja 12 wyjazdów studyjnych

– liczba osób uczestniczących w spotkaniach – 180 osób

– liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu pszczelarstwa – łącznie 180 osób.

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW

 

 

 

 

Proponowane zmiany w znakowaniu mieszanek miodowych.

W Ministerstwie Rolnictwa trwają prace nad zmianami dotyczącymi znakowania miodów wynikającymi z napływu dużej ilości miodów zagranicznych niskiej jakości. Istotną poprawką ma być konieczność umieszczania informacji na etykiecie o procentowym udziale krajów pochodzenia w importowanych składnikach mieszanek miodowych. Stowarzyszenie czeka na uwagi do rozporządzenia do połowy następnego tygodnia jako jednostka opiniotwórcza.

Dokumenty do przeczytania:

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia

Projekt rozporządzenia – RCL

OSR do projektu rozporządzenia

Zakończyła się II Konferencja Pszczelarska podczas Święta Pszczoły w Kłomnicach

 W Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach w sobotę 16 września 2023 r. odbyła się druga odsłona Konferencji Pszczelarskiej z licznym udziałem pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa z okolicznych organizacji pszczelarskich.
Temat konferencji: „Zapylacze pszczelarskie jako forma wsparcia lokalnego rolnictwa”, a trzy wiodące wykłady to:

 1. Przygotowanie rodzin pszczelich do wykorzystania pożytków towarowych.
 2. Powiększenie Pasieki poprzez tworzenie odkładów.
 3. Nastrój rojowy a optymalne wykorzystanie pożytków
  Przedstawione treści zostało przez profesjonalistów.
  W panelu dyskusyjnym po konferencji odbyło się również wystąpienie Roberta Zielińskiego – producenta węzy pszczelej, w kontekście tematu problemów z zafałszowaniami wosku pszczelego i wynikającymi z tego konsekwencjami dla rodziny pszczelej.
  Uczestnicy otrzymali broszury informacyjne, a w czasie przerw przy kawie i poczęstunku odbywały się rozmowy zakulisowe i wymiana poglądów między pszczelarzami co widać w galerii wydarzenia.
  Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom oraz szczególne podziękowania kierujemy do władz gminy Kłomnice za udostępnienie sali i gościnę podczas gminnego Święta Pszczoły.


Święto Pszczoły w Kłomnicach w roku 2023

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej podejmuje realizację zadania pn. „Święto Pszczoły w Kłomnicach w roku 2023” przeznaczony dla pszczelarzy i rolników.

Zadania z zakresu Edukacji Ekologicznej finansowane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W dniu 16 września 2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach zostanie przeprowadzona konferencja pn. „Zapylacze pszczelarskie jako forma wsparcia lokalnego rolnictwa” w ramach Święta Pszczoły organizowanego podczas Dożynek w Gminie Kłomnice.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

1. Przygotowanie rodzin pszczelich do wykorzystania pożytków towarowych.

2. Powiększenie Pasieki poprzez tworzenie odkładów.

3. Nastrój rojowy a optymalne wykorzystanie pożytków.

Grupa docelowa:

– obejmuje 70 uczestników,

– w wieku powyżej 18 lat.

Cel główny przedsięwzięcia zrealizowany zostanie poprzez następujące cele szczegółowe:

• Wygłoszenie 3 wykładów

• Uczestnictwa w konferencji 70 pszczelarzy i pasjonatów pszczelarstwa

• Druk i dystrybucja 3 broszur informacyjnych zgodnych z każdym z modułów konferencji, dla wszystkich uczestników konferencji

Konferencję dedykujemy przede wszystkim osobom posiadającym pasieki, w szczególności mającym problemy związane z postępem gospodarczym oraz wymieraniem pszczół wynikającym z ingerencji człowieka w środowisko naturalne poprzez stosowanie środków chemicznych, nowych technologii, a także innych zagrożeń będących efektem współczesnego sposobu prowadzenia gospodarki rolnej. W przygotowywanej konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele lokalnych gospodarstw rolnych i stowarzyszeń wspierających, którym nie jest obce życie pszczół.

Dodatkowo, poza nabyciem przez uczestników podstawowej wiedzy z zakresu pszczelarstwa, będzie możliwość spotkania początkujących i doświadczonych pszczelarzy, pasjonatów pszczelarstwa, organizacji proekologicznych oraz rolników tworząc tym samym przestrzeń wymiany doświadczeń pod względem zagrożeń dla owadów zapylających występujących w regionie.

Rozpoczynamy realizację projektu „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”

 

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej informuje, iż realizuje operację pn. „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”  mającą na celu rozwój terenów wiejskich w zakresie pszczelarskiej edukacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, czyli ekonomiczne podejście do prowadzenia pasieki pszczelej.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach działania 6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja będzie polegała na przeprowadzeniu spotkań szkoleniowych, w tym 1 dzień szkoleń stacjonarnych oraz 1 dzień przeznaczony na wyjazd studyjny do pasieki, dla 180 osób, zamieszkujących na terenach wiejskich województw: śląskiego, opolskiego i łódzkiego.

 

Do 15 lipca 2023 r. trwa pierwszy etap rekrutacyjny.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia planowane są w miesiącu wrześniu, w dniach przypadających na sobotę i niedzielę.

————————————–

Grupa docelowa to:

– osoby w wieku powyżej 18 lat,

– zamieszkujące tereny wiejskie na terenie województw: łódzkie, śląskie i opolskie (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego).


Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo łódzkie, województwo opolskie i województwo śląskie.

Liczba osób: Na terenie woj. śląskiego zostanie utworzonych 6grup, tj 90os weźmie udział w operacji, na terenie woj. łódzkiego zostaną utworzone 4 grupy, tj 60os weźmie udział w operacji, oraz na terenie woj. opolskiego zostaną utworzone 2 grupy, tj 30os weźmie udział w operacji.

Łącznie zostanie utworzonych 12 grup szkoleniowych po średnio 15 osób każda, tj. 180 osób łącznie.

————————————–

Przewidywane efekty:

Efekty natychmiastowe jakie nastąpią w wyniku realizacji operacji (wskaźniki wymierne), zgodnie z celami KSOW i działaniami wybranymi do realizacji:

– liczba gmin wiejskich w których zostaną rozdystrybuowane informacje o projekcie – 345 gminy

– liczba przeprowadzonych spotkań warsztatowych – 12 spotkań, w tym realizacja 12 wyjazdów studyjnych

– liczba osób uczestniczących w spotkaniach – 180 osób

– liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu pszczelarstwa – łącznie 180 osób.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ROZEZNANIA RYNKU

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: biuro@klomnia.pl

Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: +48 782 853 257

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW

 

 

 

Konkurs dla dzieci „Pszczółki wesoło sobie latają i pyłek z kwiatków zbierają”

Zakończyliśmy konkurs plastyczny dla dzieci.

Miło nam poinformować że do konkursu plastycznego zaangażowały się dzieci z wielu szkół i przedszkoli naszego regionu. W sumie dotarło do nas 38 prac indywidualnych i grupowych wykonanych różnymi technikami. 

Zadanie dla jury było trudne, ale wyróżniono 15 prac.

Kategoria: Prace idywidualne

1 miejsce – praca nr 38
2 miejsce ex aequo – prace nr 23 i 26
3 miejsce ex aequo – prace nr 36 i 31

Kategoria: Prace zbiorowe

1 miejsce – ex aequo – prace nr 05 i 11
2 miejsce – ex aequo – prace nr 14 i 06

Ponadto przyznano wyróżnienia dla prac: 35, 01, 04, 09, 21 i 29.

Gratulujemy nagrodzonym!

Nagrody zostały wręczone przez Prezes Agnieszkę Grzywnę  i członków Zarządu Stowarzyszenia –
Przemysława Grzywnę, Tomasza Ojrzyńskiego, Mirosława Kowalika podczas uroczystego spotkania w dniu 2 czerwca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach.

Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich prac, oraz reportaż z wręczenia nagród i zapraszamy do podziwiania wspaniałej twórczości!

Rozeznanie rynku

5.06.2023

Szanowni Państwo,

W dniu 5.06.2023 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 24.05.2023 r. dotyczące wyboru Wykonawcy do przygotowania i zorganizowania szkoleń w ramach organizacji operacji pn. „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę:

Zadanie 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 – FT Polska Sp. z o.o. 

Zadanie 1, 6, 12, 13, 14 – ŁUKASZ BRYJA FIRMA HANDLOWA „POLPAPIER 2”

 

24.05.2023

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej na terenie województw: śląskiego, łódzkiego i opolskiego w ramach realizacji operacji „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich” planuje wybór Wykonawcy do przygotowania i zorganizowania szkoleń
w ramach organizacji operacji pn. „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2023 r. o godz. 12:00. 

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku.

Rozeznanie rynku

Podejmujemy wykonanie projektu „Kalendarz pszczelarski na rok 2024”

Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Kłomnickiej podejmuje realizację zadania pn. „Kalendarz pszczelarski na rok 2024” przeznaczony dla pszczelarzy i rolników.

Zadania z zakresu Edukacji Ekologicznej finansowane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kalendarz pszczelarski został wybrany jako forma realizacji operacji z zakresu Edukacji Ekologicznej, gdyż ma on zdecydowanie więcej zastosowań, aniżeli zwykłe materiały szkoleniowe. Należą do nich:

– usystematyzowanie działań i prac pszczelarskich w ciągu całego roku kalendarzowego, wraz z możliwością sporządzania notatek,

– zawartość kalendarza będzie opierała się nie tylko na informacjach książkowych, ale również na praktycznych poradach, odnoszących się do konkretnych sytuacji oraz definicji.

Jak widać powyżej, forma materiałów szkoleniowych w postaci kalendarza pszczelarskiego z możliwością robienia notatek, jest zdecydowanie bardziej praktyczne niż same materiały szkoleniowe, które i tak znajdą się wewnątrz kalendarza.

Kalendarz ma umożliwić pszczelarzom robienie notatek, ułatwić współpracę i wymianę doświadczeń przypadających na dany okres czasu.

Grupa docelowa:

– obejmuje 400 pszczelarzy i rolników z terenów gminy Kłomnice,

– w wieku powyżej 18 lat.

Cel główny przedsięwzięcia zrealizowany zostanie poprzez następujące cele szczegółowe:

Przygotowanie kalendarza pszczelarskiego – graficznie i merytorycznie

Druk 400szt kalendarzy rolno-pszczelarskich

Dystrybucja kalendarzy do 400 pszczelarzy/rolników (członkowie Stowarzyszenia, członkowie Kół Pszczelarskich działających na terenie Gminy Kłomnice, rolnicy działający na terenie Gminy Kłomnice).

„Dzień Ziemi” i Konkurs dla dzieci „Pszczółki wesoło sobie latają i pyłek z kwiatków zbierają”

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej inicjuje, a także przyłącza się do akcji budowania postaw proekologicznych u dzieci i dorosłych na obszarze swojego działania. W tym roku „Dzień Ziemi” będzie obchodzony w sobotę 22 kwietnia, a 24 kwietnia rusza konkurs dla dzieci „Pszczółki wesoło sobie latają i pyłek z kwiatków zbierają”.

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – to akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. 

Od Poniedziałku 24 kwietnia 2023 r. rusza natomiast konkurs dla dzieci „Pszczółki wesoło sobie latają i pyłek z kwiatków zbierają”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kłomnice i gmin sąsiednich.

Kategoria tematyczna konkursu:

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej lub komputerowej o tematyce pszczelarskiej, przyrodniczo powiązanej z pracą pszczół i roślin będących w ich ekosystemie.

Sposób przygotowania prac:

1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne przygotowanie pracy zgodnej z tematyką konkursu.
2. Technika pracy dowolna – forma papierowa (rysunek, komiks, plakat, wyklejanka),forma
multimedialna (PDF), itp..

Prace należy dostarczyć do siedziby STOWARZYSZENIA PSZCZELARSKIEGO ZIEMI KŁOMNICKIEJ w Kłomnicach do 24 maja 2023 r.

Pliki do pobrania:

Wystawa pszczelarska w Ostrawie – 11.03.3023

Nasi pszczelarze odwiedzili coroczną wystawę pszczelarską „Vćela!!!” w Ostrawie.

Poznaliśmy jak nasi koledzy za południową granicą gospodarują z pszczołami, jak prezentują produkty z pasieki i jak organizują wzajemną współpracę. Obecni byli tam również znani nam wystawcy z Polski, technikum pszczelarskie z Pszczelej Woli, Honey Lab „Teper & Waś” z Puław, i inni.

Wyjazd był bardzo owocny, poszerzył nasze horyzonty i sprzyjał integracji środowiska pszczelarskiego.

 

Walne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy w Kłomnicach

Dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach w jego progach gościliśmy na corocznym Walnym Zebraniu Koła Pszczelarzy w Kłomnicach.

Koledzy zatwierdzili Sprawozdanie Zarządu Koła przedstawione przez Prezesa Mirosława Kowalika,  i przegłosowali wnioski Komisji Rewizyjnej referowane przez kol. Tomasza Ojrzyńskiego. Przyjęty został również Roczny Plan Działania Koła na 2023 rok.

Ponadto Zarząd udzielił kolegom informacji dotyczących warunków wsparcia dla pszczelarzy na bieżący rok.
Koledzy zapoznali się również z wiadomościami organizacyjnymi płynącymi ze środowiska pszczelarskiego. 

Zebranie odbyło się w miłej i koleżenskiej atmosferze. 

Program pomocy dla pszczelarzy na rok 2023

ARiMR przewiduje, że już około 15 marca br. zostanie ogłoszony nabór wniosków,
natomiast termin ich składania zastał zaplanowany w okresie od 1 do 15 kwietnia 2023 roku.

Spis treści:

 • Pomoc dla pszczelarzy. Kiedy można składać wnioski? Terminy. 
 • Jaka pomoc dla pszczelarzy będzie przyznawana? 
 • Jakie dane trzeba podać we wniosku? 
 • Będą dalsze zmiany związane ze wsparciem dla pszczelarzy 

Pomoc dla pszczelarzy. Kiedy można składać wnioski? Terminy

Jak wynika z pisma Zespołu ds. Pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa,
zgodnie z Planem Strategicznym WPR na lata 2023-27
zatwierdzonym przez Komisję Europejską
oraz projektem Wytycznych podstawowych dotyczących udzielania wsparcia w ramach PS WPR
opracowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
ARiMR przewiduje, że już około 15 marca br. zostanie ogłoszony nabór wniosków,
natomiast termin ich składania zastał zaplanowany w okresie od 1 do 15 kwietnia 2023 roku.

Jaka pomoc dla pszczelarzy będzie przyznawana?

Pomoc przyznawana będzie w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-27 „Interwencji sektora pszczelarskiego”:

 • 6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
 • 6.3 – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
 • 6.5 – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

– Mimo, że ARiMR nie otrzymała dotąd od MRiRW ostatecznych i zatwierdzonych wytycznych,
to mając na uwadze konieczność przygotowania się organizacji pszczelarskich do złożenia wniosków,
opracowała „Zestawienie informacji/danych niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim I.6.2, I.6.3 i I.6.5”,
które stanowi wzór załącznika do wniosku.

Zestawienie to, będzie miało zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcą jest organizacja pszczelarska – informuje Wielkopolska Izba Rolnicza.

Jakie dane trzeba podać we wniosku?

W tabeli trzeba będzie wskazać listę pszczelarzy, w których imieniu jest składany wniosek:

 • imię i nazwisko;
 • numer w Ewidencji Producentów;
 • liczbę pni pszczelich na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • status rejestracji weterynaryjnej, istnieje możliwość wyboru trzech odpowiedzi, tj.:
  posiada numer weterynaryjny,
  posiada wpis do rejestru powiatowego lekarza weterynarii,
  nie posiada ani numeru ani wpisu;
 • łączną wartość netto (w złotych), stanowiącą wysokość planowanych przez pszczelarza środków finansowych na zakup sprzętu, leków lub pszczół, zgodną z faktycznym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez pszczelarza do organizacji pszczelarskiej.

Należy pamiętać, że zgodnie z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27 dla interwencji w sektorze pszczelarskim wsparciem finansowym może być objęty pszczelarz, który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) – podkreśla WIR.

Wpis „nie posiada ani numeru ani wpisu” automatycznie wyklucza pszczelarza z objęcia wsparciem finansowym.

Będą dalsze zmiany związane ze wsparciem dla pszczelarzy

ARiMR podkreśla, że jest to jedynie wersja robocza, a nie ostateczna, wobec czego, mogą zostać wprowadzone nieznaczne zmiany. Agencja poinformowała również, że planuje przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów na temat zasad uczestnictwa w interwencjach.

Roczny budżet na realizację interwencji w pszczelarstwie, łącznie ze środkami krajowymi wynosi ponad 10 mln euro. W planach jest również podwyższenie stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą – z 20 zł do 50 zł. Ogółem na wsparcie w ramach interwencji pszczelarskich w Polsce od 2023 do 2027 roku zaplanowano ponad 50,2 mln euro.

W drugim terminie (wrzesień-październik) zaplanowano ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach wszystkich rodzajów interwencji pszczelarskich:

 • I.6.1 – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej,
 • I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
 • I.6.3 – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
 • I.6.4 – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej,
 • I.6.5 – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół,
 • I.6.6 – wsparcie naukowo-badawcze,
 • I.6.7 – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych.