Ładowanie…

STOWARZYSZENIE PSZCZELARSKIE ZIEMI KŁOMNICKIEJ

MIODY KŁOMNICKIE - GOTOWY NA SPOTKANIE Z NATURĄ?

Rozpoczynamy realizację projektu „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”

 

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej informuje, iż realizuje operację pn. „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”  mającą na celu rozwój terenów wiejskich w zakresie pszczelarskiej edukacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, czyli ekonomiczne podejście do prowadzenia pasieki pszczelej.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach działania 6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja będzie polegała na przeprowadzeniu spotkań szkoleniowych, w tym 1 dzień szkoleń stacjonarnych oraz 1 dzień przeznaczony na wyjazd studyjny do pasieki, dla 180 osób, zamieszkujących na terenach wiejskich województw: śląskiego, opolskiego i łódzkiego.

 

Do 15 lipca 2023 r. trwa pierwszy etap rekrutacyjny.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia planowane są w miesiącu wrześniu, w dniach przypadających na sobotę i niedzielę.

————————————–

Grupa docelowa to:

– osoby w wieku powyżej 18 lat,

– zamieszkujące tereny wiejskie na terenie województw: łódzkie, śląskie i opolskie (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego).


Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo łódzkie, województwo opolskie i województwo śląskie.

Liczba osób: Na terenie woj. śląskiego zostanie utworzonych 6grup, tj 90os weźmie udział w operacji, na terenie woj. łódzkiego zostaną utworzone 4 grupy, tj 60os weźmie udział w operacji, oraz na terenie woj. opolskiego zostaną utworzone 2 grupy, tj 30os weźmie udział w operacji.

Łącznie zostanie utworzonych 12 grup szkoleniowych po średnio 15 osób każda, tj. 180 osób łącznie.

————————————–

Przewidywane efekty:

Efekty natychmiastowe jakie nastąpią w wyniku realizacji operacji (wskaźniki wymierne), zgodnie z celami KSOW i działaniami wybranymi do realizacji:

– liczba gmin wiejskich w których zostaną rozdystrybuowane informacje o projekcie – 345 gminy

– liczba przeprowadzonych spotkań warsztatowych – 12 spotkań, w tym realizacja 12 wyjazdów studyjnych

– liczba osób uczestniczących w spotkaniach – 180 osób

– liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu pszczelarstwa – łącznie 180 osób.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ROZEZNANIA RYNKU

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: biuro@klomnia.pl

Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: +48 782 853 257

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW

 

 

 

Konkurs dla dzieci „Pszczółki wesoło sobie latają i pyłek z kwiatków zbierają”

Zakończyliśmy konkurs plastyczny dla dzieci.

Miło nam poinformować że do konkursu plastycznego zaangażowały się dzieci z wielu szkół i przedszkoli naszego regionu. W sumie dotarło do nas 38 prac indywidualnych i grupowych wykonanych różnymi technikami. 

Zadanie dla jury było trudne, ale wyróżniono 15 prac.

Kategoria: Prace idywidualne

1 miejsce – praca nr 38
2 miejsce ex aequo – prace nr 23 i 26
3 miejsce ex aequo – prace nr 36 i 31

Kategoria: Prace zbiorowe

1 miejsce – ex aequo – prace nr 05 i 11
2 miejsce – ex aequo – prace nr 14 i 06

Ponadto przyznano wyróżnienia dla prac: 35, 01, 04, 09, 21 i 29.

Gratulujemy nagrodzonym!

Nagrody zostały wręczone przez Prezes Agnieszkę Grzywnę  i członków Zarządu Stowarzyszenia –
Przemysława Grzywnę, Tomasza Ojrzyńskiego, Mirosława Kowalika podczas uroczystego spotkania w dniu 2 czerwca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach.

Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich prac, oraz reportaż z wręczenia nagród i zapraszamy do podziwiania wspaniałej twórczości!