Ładowanie…

STOWARZYSZENIE PSZCZELARSKIE ZIEMI KŁOMNICKIEJ

MIODY KŁOMNICKIE - GOTOWY NA SPOTKANIE Z NATURĄ?

Zakończono projekt „Kalendarz pszczelarski na rok 2024”

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej informuje, iż zakończyło realizację zadania „Kalendarz pszczelarski na rok 2024” przeznaczonego dla pszczelarzy i rolników.

400 kalendarzy zostało rozdystrybuowane  do pszczelarzy/rolników (członkowie Stowarzyszenia, członkowie Kół Pszczelarskich działających na terenie Gminy Kłomnice, rolnicy działający na terenie Gminy Kłomnice)

Zadanie z zakresu Edukacji Ekologicznej finansowane było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kalendarz pszczelarski jest formą realizacji operacji z zakresu Edukacji Ekologicznej, gdyż ma on zdecydowanie więcej zastosowań, aniżeli zwykłe materiały szkoleniowe. Należą do nich:

– usystematyzowanie działań i prac pszczelarskich w ciągu całego roku kalendarzowego, wraz z możliwością sporządzania notatek,

– zawartość kalendarza opiera się nie tylko na informacjach książkowych, ale również na praktycznych poradach, odnoszących się do konkretnych sytuacji oraz definicji.

 

Jak widać powyżej, forma materiałów szkoleniowych w postaci kalendarza pszczelarskiego z możliwością robienia notatek, jest zdecydowanie bardziej praktyczne niż same materiały szkoleniowe, które i tak znajdą się wewnątrz kalendarza.

Kalendarz ma umożliwić pszczelarzom robienie notatek, ułatwić współpracę i wymianę doświadczeń przypadających na dany okres czasu.

 

Spotkanie informacyjne w sprawie dotacji 2024

Zapraszamy członków Stowarzyszenia „Kłomnia” , członków Koła Pszczelarzy w Kłomnicach, oraz sympatyków Stowarzyszenia i innych pszczelarzy zainteresowanych na spotkanie informacyjne w sprawie dotacji pszczelarskich na 2024 r. 

Spotkanie odbędzie się 28.11.2023 r. w godz. 17:00 – 19:00 , w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach.

Na spotkaniu omówimy zasady przyznawania dotacji, terminy i wymagane dokumenty w taki sposób aby każdy pszczelarz miał możliwość skutecznego zabiegania o dotację w warunkach ścisłych rygorów wynikających z projektów unijnych.

Szczegóły na stronie ARiMR: www.gov.pl/web/arimr/interwencji-pszczelarskich–wystartowalo-7-naborow

Serdecznie zapraszamy!

Zakończono realizację operacji „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”

 

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej informuje, iż zakończyło realizację operacji pn. „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”  mającą na celu rozwój terenów wiejskich w zakresie pszczelarskiej edukacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, czyli ekonomiczne podejście do prowadzenia pasieki pszczelej.

Operacja polegała na przeprowadzeniu spotkań szkoleniowych, w tym 1 dzień szkoleń stacjonarnych oraz 1 dzień przeznaczony na wyjazd studyjny do pasieki, dla 180 osób, zamieszkujących na terenach wiejskich województw: śląskiego, opolskiego i łódzkiego.


Zostało zrealizowane:

  • 2 grupy szkoleniowe na terenie woj. opolskiego
  • 6 grup szkoleniowych na terenie woj. śląskiego
  • 4 grupy szkoleniowe na terenie woj. łódzkiego

Szkolenia wyjazdowe były realizowane w miejscach:

  • Apikraina – Ogród Doświadczeń Pszczelich
  • Zagroda Wsi pszczyńskiej
  • Pasieka Pszczółka w Garnku

Efekty realizacji operacji:

Efekty natychmiastowe jakie nastąpiły w wyniku realizacji operacji (wskaźniki wymierne), zgodnie z celami KSOW i działaniami wybranymi do realizacji:

– liczba gmin wiejskich w których zostały rozdystrybuowane informacje o projekcie – 345 gminy

– liczba przeprowadzonych spotkań warsztatowych – 12 spotkań, w tym realizacja 12 wyjazdów studyjnych

– liczba osób uczestniczących w spotkaniach – 180 osób

– liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu pszczelarstwa – łącznie 180 osób.

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW