Ładowanie…

STOWARZYSZENIE PSZCZELARSKIE ZIEMI KŁOMNICKIEJ

MIODY KŁOMNICKIE - GOTOWY NA SPOTKANIE Z NATURĄ?

Proponowane zmiany w znakowaniu mieszanek miodowych.

W Ministerstwie Rolnictwa trwają prace nad zmianami dotyczącymi znakowania miodów wynikającymi z napływu dużej ilości miodów zagranicznych niskiej jakości. Istotną poprawką ma być konieczność umieszczania informacji na etykiecie o procentowym udziale krajów pochodzenia w importowanych składnikach mieszanek miodowych. Stowarzyszenie czeka na uwagi do rozporządzenia do połowy następnego tygodnia jako jednostka opiniotwórcza.

Dokumenty do przeczytania:

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia

Projekt rozporządzenia – RCL

OSR do projektu rozporządzenia

Rozpoczynamy realizację operacji „Miodosytnictwo jako forma nowoczesnego rozwoju pasieki pszczelej”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej informuje, iż realizuje w konsorcjum z Fundacją EKOOSTOJA operację pn. „Miodosytnictwo jako forma nowoczesnego rozwoju pasieki pszczelej”  mającą na celu ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju z zakresu miodosytnictwa i promocji miodu pitnego wśród pszczelarzy, kół pszczelarskich ich stowarzyszeń, zrzeszeń.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w ramach działania 6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja polega na zorganizowaniu wyjazdu studyjnego dla 30 osób zamieszkujących na terenie woj. śląskiego, łódzkiego i  mazowieckiego, do 3 lokalizacji (Miodosytnie), które powstały na bazie prowadzonej wcześniej działalności i pasieki pszczelej.

————————————–

Grupa docelowa to:

– osoby w wieku powyżej 18 lat,

– zamieszkujące na terenach wiejskich województw: łódzkie, śląskie i mazowieckie (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego).


Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo łódzkie, województwo śląskie i województwa mazowieckie.

Liczba osób: Grupę docelową stanowić będzie 30os, w tym: w tym 16 osób z woj. mazowieckiego, oraz po 7osób z woj. łódzkiego i śląskiego. Ponadto, każdy z uczestników wyjazdu, musi posiadać pasiekę pszczelą i być zrzeszonym w kole pszczelarskim.

————————————–

Przewidywane efekty:

Efekty natychmiastowe jakie nastąpią w wyniku realizacji operacji (wskaźniki wymierne), zgodnie z celami KSOW i działaniami wybranymi do realizacji:

– podniesienie poziomu wiedzy w zakresie produkcji i przetwórstwa miodów i produktów pszczelich na miód pitny przez 30 osób zamieszkujących na terenie woj. mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego.

– liczba instytucji, do których zostaną rozdystrybuowane informacje o projekcie – 80 instytucji;

– liczba osób uczestniczących w wyjeździe studyjnym do miodosytni na terenie kraju – 30 osób;

– liczba województw na terenie których wzrośnie produkcja i promocja miodu pitnego – 3 województwa.

 

 

Wyjazd studyjny dla pszczelarzy odbędzie się w dniach 26 – 28 października 2023 roku.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia znajdują się pod linkiem:

Rozpoczynamy realizację operacji „Miodosytnictwo jako forma nowoczesnego rozwoju pasieki pszczelej”

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: pszczelarstwo@ekoostoja.com

Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: 782853257

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW

Konkurs dla dzieci „Pszczółki wesoło sobie latają i pyłek z kwiatków zbierają”

Zakończyliśmy konkurs plastyczny dla dzieci.

Miło nam poinformować że do konkursu plastycznego zaangażowały się dzieci z wielu szkół i przedszkoli naszego regionu. W sumie dotarło do nas 38 prac indywidualnych i grupowych wykonanych różnymi technikami. 

Zadanie dla jury było trudne, ale wyróżniono 15 prac.

Kategoria: Prace idywidualne

1 miejsce – praca nr 38
2 miejsce ex aequo – prace nr 23 i 26
3 miejsce ex aequo – prace nr 36 i 31

Kategoria: Prace zbiorowe

1 miejsce – ex aequo – prace nr 05 i 11
2 miejsce – ex aequo – prace nr 14 i 06

Ponadto przyznano wyróżnienia dla prac: 35, 01, 04, 09, 21 i 29.

Gratulujemy nagrodzonym!

Nagrody zostały wręczone przez Prezes Agnieszkę Grzywnę  i członków Zarządu Stowarzyszenia –
Przemysława Grzywnę, Tomasza Ojrzyńskiego, Mirosława Kowalika podczas uroczystego spotkania w dniu 2 czerwca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach.

Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich prac, oraz reportaż z wręczenia nagród i zapraszamy do podziwiania wspaniałej twórczości!