Ładowanie…

STOWARZYSZENIE PSZCZELARSKIE ZIEMI KŁOMNICKIEJ

MIODY KŁOMNICKIE - GOTOWY NA SPOTKANIE Z NATURĄ?

Program pomocy dla pszczelarzy na rok 2023

ARiMR przewiduje, że już około 15 marca br. zostanie ogłoszony nabór wniosków,
natomiast termin ich składania zastał zaplanowany w okresie od 1 do 15 kwietnia 2023 roku.

Spis treści:

 • Pomoc dla pszczelarzy. Kiedy można składać wnioski? Terminy. 
 • Jaka pomoc dla pszczelarzy będzie przyznawana? 
 • Jakie dane trzeba podać we wniosku? 
 • Będą dalsze zmiany związane ze wsparciem dla pszczelarzy 

Pomoc dla pszczelarzy. Kiedy można składać wnioski? Terminy

Jak wynika z pisma Zespołu ds. Pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa,
zgodnie z Planem Strategicznym WPR na lata 2023-27
zatwierdzonym przez Komisję Europejską
oraz projektem Wytycznych podstawowych dotyczących udzielania wsparcia w ramach PS WPR
opracowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
ARiMR przewiduje, że już około 15 marca br. zostanie ogłoszony nabór wniosków,
natomiast termin ich składania zastał zaplanowany w okresie od 1 do 15 kwietnia 2023 roku.

Jaka pomoc dla pszczelarzy będzie przyznawana?

Pomoc przyznawana będzie w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-27 „Interwencji sektora pszczelarskiego”:

 • 6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
 • 6.3 – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
 • 6.5 – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

– Mimo, że ARiMR nie otrzymała dotąd od MRiRW ostatecznych i zatwierdzonych wytycznych,
to mając na uwadze konieczność przygotowania się organizacji pszczelarskich do złożenia wniosków,
opracowała „Zestawienie informacji/danych niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim I.6.2, I.6.3 i I.6.5”,
które stanowi wzór załącznika do wniosku.

Zestawienie to, będzie miało zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawcą jest organizacja pszczelarska – informuje Wielkopolska Izba Rolnicza.

Jakie dane trzeba podać we wniosku?

W tabeli trzeba będzie wskazać listę pszczelarzy, w których imieniu jest składany wniosek:

 • imię i nazwisko;
 • numer w Ewidencji Producentów;
 • liczbę pni pszczelich na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • status rejestracji weterynaryjnej, istnieje możliwość wyboru trzech odpowiedzi, tj.:
  posiada numer weterynaryjny,
  posiada wpis do rejestru powiatowego lekarza weterynarii,
  nie posiada ani numeru ani wpisu;
 • łączną wartość netto (w złotych), stanowiącą wysokość planowanych przez pszczelarza środków finansowych na zakup sprzętu, leków lub pszczół, zgodną z faktycznym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez pszczelarza do organizacji pszczelarskiej.

Należy pamiętać, że zgodnie z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27 dla interwencji w sektorze pszczelarskim wsparciem finansowym może być objęty pszczelarz, który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół (Apis mellifera), wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) – podkreśla WIR.

Wpis „nie posiada ani numeru ani wpisu” automatycznie wyklucza pszczelarza z objęcia wsparciem finansowym.

Będą dalsze zmiany związane ze wsparciem dla pszczelarzy

ARiMR podkreśla, że jest to jedynie wersja robocza, a nie ostateczna, wobec czego, mogą zostać wprowadzone nieznaczne zmiany. Agencja poinformowała również, że planuje przeprowadzenie szkolenia dla beneficjentów na temat zasad uczestnictwa w interwencjach.

Roczny budżet na realizację interwencji w pszczelarstwie, łącznie ze środkami krajowymi wynosi ponad 10 mln euro. W planach jest również podwyższenie stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą – z 20 zł do 50 zł. Ogółem na wsparcie w ramach interwencji pszczelarskich w Polsce od 2023 do 2027 roku zaplanowano ponad 50,2 mln euro.

W drugim terminie (wrzesień-październik) zaplanowano ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach wszystkich rodzajów interwencji pszczelarskich:

 • I.6.1 – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej,
 • I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,
 • I.6.3 – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,
 • I.6.4 – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej,
 • I.6.5 – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół,
 • I.6.6 – wsparcie naukowo-badawcze,
 • I.6.7 – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych.