Ładowanie…

STOWARZYSZENIE PSZCZELARSKIE ZIEMI KŁOMNICKIEJ

MIODY KŁOMNICKIE - GOTOWY NA SPOTKANIE Z NATURĄ?

O nas

O nas

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej powstało w 2022 r. na bazie miejscowego środowiska pszczelarskiego, okolicznych Kół Pszczelarzy, pasjonatów pszczelarstwa i dzięki wsparciu naszych sympatyków. 

Nasi pszczelarze i ich produkty:

Aktualnie w 2023 roku pszczelarze u nas zrzeszeni utrzymują 4200 rodzin pszczelich. Dominują małe lub średnie pasieki amatorskie, ale są również hodowcy utrzymujący duże pasieki powyżej 80 rodzin.
Nasza gospodarka opiera się głównie na pozyskiwaniu miodu od pszczół.
Bardziej zaawansowani koledzy pozyskują również pyłek kwiatowy, propolis, pierzgę, wosk i mleczko pszczele. W pasiekach zawodowych posiadających odpowiednie certyfikaty wychowywane są do rozprowadzania matki pszczele i odkłady. Niektórzy pszczelarze podejmują aktywność przy produkcji sprzętu pszczelarskiego.

Nasi pszczelarze są bardzo aktywni społecznie, wzajemnie się wspierają, ale również podejmują działania na rzecz naszego regionu. Są aktywni w samorządach, w organizacjach pro-ekologicznych, w fundacjach aktywujących zawodowo i społecznie lokalną ludność. Pielęgnują dobre obyczaje, tradycję, ale również czynnie podejmują wyzwania współczesnego świata.

Zarząd Stowarzyszenia

Agnieszka Grzywna – prezes zarządu
Przemysław Grzywna – członek zarządu
Tomasz Ojrzyński – członek zarządu
Mirosław Kowalik – członek zarządu

Stowarzyszenie posiada swój statut, uchwalony na zebraniu założycielskim.

Geneza powstania Stowarzyszenia:

Inicjator Stowarzyszenia Pszczelarskiego Ziemi Kłomnickiej – Koło Pszczelarzy w Kłomnicach działa na terenie dwóch województw: łódzkiego i śląskiego.

Województwo łódzkie to gminy: Gidle i Żytno
Województwo śląskie to gminy: Kłomnice, Kruszyna, Mykanów, Mstów i Dąbrowa Zielona.

Koło powstało w 1984 r. Pierwszym Prezesem był kol. Wacław Szewczyk do 1989 r. Od lipca tamtego roku do dzisiaj Prezesem Koła jest kol. Mirosław Kowalik.

Aktualnie Koło skupia 21 pszczelarzy i 849 rodzin pszczelich.  Mimo małej liczebności, ale dużej aktywności robi wiele niesamowitych rzeczy dla lokalnej społeczności.

Ciekawe opracowanie historii Kłomnic i okoliczych miejscowości znajdziemy w opracowaniu Krzysztofa Wójcika tutaj: rys-historyczny-gminy-klomnice

Obszar naszego działania:

obszar Koła Pszczelarzy w Kłomnicach