Ładowanie…

STOWARZYSZENIE PSZCZELARSKIE ZIEMI KŁOMNICKIEJ

MIODY KŁOMNICKIE - GOTOWY NA SPOTKANIE Z NATURĄ?

Zakończono projekt „Kalendarz pszczelarski na rok 2024”

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej informuje, iż zakończyło realizację zadania „Kalendarz pszczelarski na rok 2024” przeznaczonego dla pszczelarzy i rolników.

400 kalendarzy zostało rozdystrybuowane  do pszczelarzy/rolników (członkowie Stowarzyszenia, członkowie Kół Pszczelarskich działających na terenie Gminy Kłomnice, rolnicy działający na terenie Gminy Kłomnice)

Zadanie z zakresu Edukacji Ekologicznej finansowane było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kalendarz pszczelarski jest formą realizacji operacji z zakresu Edukacji Ekologicznej, gdyż ma on zdecydowanie więcej zastosowań, aniżeli zwykłe materiały szkoleniowe. Należą do nich:

– usystematyzowanie działań i prac pszczelarskich w ciągu całego roku kalendarzowego, wraz z możliwością sporządzania notatek,

– zawartość kalendarza opiera się nie tylko na informacjach książkowych, ale również na praktycznych poradach, odnoszących się do konkretnych sytuacji oraz definicji.

 

Jak widać powyżej, forma materiałów szkoleniowych w postaci kalendarza pszczelarskiego z możliwością robienia notatek, jest zdecydowanie bardziej praktyczne niż same materiały szkoleniowe, które i tak znajdą się wewnątrz kalendarza.

Kalendarz ma umożliwić pszczelarzom robienie notatek, ułatwić współpracę i wymianę doświadczeń przypadających na dany okres czasu.

 

Zakończono realizację operacji „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”

 

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej informuje, iż zakończyło realizację operacji pn. „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”  mającą na celu rozwój terenów wiejskich w zakresie pszczelarskiej edukacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, czyli ekonomiczne podejście do prowadzenia pasieki pszczelej.

Operacja polegała na przeprowadzeniu spotkań szkoleniowych, w tym 1 dzień szkoleń stacjonarnych oraz 1 dzień przeznaczony na wyjazd studyjny do pasieki, dla 180 osób, zamieszkujących na terenach wiejskich województw: śląskiego, opolskiego i łódzkiego.


Zostało zrealizowane:

 • 2 grupy szkoleniowe na terenie woj. opolskiego
 • 6 grup szkoleniowych na terenie woj. śląskiego
 • 4 grupy szkoleniowe na terenie woj. łódzkiego

Szkolenia wyjazdowe były realizowane w miejscach:

 • Apikraina – Ogród Doświadczeń Pszczelich
 • Zagroda Wsi pszczyńskiej
 • Pasieka Pszczółka w Garnku

Efekty realizacji operacji:

Efekty natychmiastowe jakie nastąpiły w wyniku realizacji operacji (wskaźniki wymierne), zgodnie z celami KSOW i działaniami wybranymi do realizacji:

– liczba gmin wiejskich w których zostały rozdystrybuowane informacje o projekcie – 345 gminy

– liczba przeprowadzonych spotkań warsztatowych – 12 spotkań, w tym realizacja 12 wyjazdów studyjnych

– liczba osób uczestniczących w spotkaniach – 180 osób

– liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu pszczelarstwa – łącznie 180 osób.

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW

 

 

 

 

Zakończyła się II Konferencja Pszczelarska podczas Święta Pszczoły w Kłomnicach

 W Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach w sobotę 16 września 2023 r. odbyła się druga odsłona Konferencji Pszczelarskiej z licznym udziałem pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa z okolicznych organizacji pszczelarskich.
Temat konferencji: „Zapylacze pszczelarskie jako forma wsparcia lokalnego rolnictwa”, a trzy wiodące wykłady to:

 1. Przygotowanie rodzin pszczelich do wykorzystania pożytków towarowych.
 2. Powiększenie Pasieki poprzez tworzenie odkładów.
 3. Nastrój rojowy a optymalne wykorzystanie pożytków
  Przedstawione treści zostało przez profesjonalistów.
  W panelu dyskusyjnym po konferencji odbyło się również wystąpienie Roberta Zielińskiego – producenta węzy pszczelej, w kontekście tematu problemów z zafałszowaniami wosku pszczelego i wynikającymi z tego konsekwencjami dla rodziny pszczelej.
  Uczestnicy otrzymali broszury informacyjne, a w czasie przerw przy kawie i poczęstunku odbywały się rozmowy zakulisowe i wymiana poglądów między pszczelarzami co widać w galerii wydarzenia.
  Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom oraz szczególne podziękowania kierujemy do władz gminy Kłomnice za udostępnienie sali i gościnę podczas gminnego Święta Pszczoły.


Święto Pszczoły w Kłomnicach w roku 2023

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej podejmuje realizację zadania pn. „Święto Pszczoły w Kłomnicach w roku 2023” przeznaczony dla pszczelarzy i rolników.

Zadania z zakresu Edukacji Ekologicznej finansowane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W dniu 16 września 2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach zostanie przeprowadzona konferencja pn. „Zapylacze pszczelarskie jako forma wsparcia lokalnego rolnictwa” w ramach Święta Pszczoły organizowanego podczas Dożynek w Gminie Kłomnice.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

1. Przygotowanie rodzin pszczelich do wykorzystania pożytków towarowych.

2. Powiększenie Pasieki poprzez tworzenie odkładów.

3. Nastrój rojowy a optymalne wykorzystanie pożytków.

Grupa docelowa:

– obejmuje 70 uczestników,

– w wieku powyżej 18 lat.

Cel główny przedsięwzięcia zrealizowany zostanie poprzez następujące cele szczegółowe:

• Wygłoszenie 3 wykładów

• Uczestnictwa w konferencji 70 pszczelarzy i pasjonatów pszczelarstwa

• Druk i dystrybucja 3 broszur informacyjnych zgodnych z każdym z modułów konferencji, dla wszystkich uczestników konferencji

Konferencję dedykujemy przede wszystkim osobom posiadającym pasieki, w szczególności mającym problemy związane z postępem gospodarczym oraz wymieraniem pszczół wynikającym z ingerencji człowieka w środowisko naturalne poprzez stosowanie środków chemicznych, nowych technologii, a także innych zagrożeń będących efektem współczesnego sposobu prowadzenia gospodarki rolnej. W przygotowywanej konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele lokalnych gospodarstw rolnych i stowarzyszeń wspierających, którym nie jest obce życie pszczół.

Dodatkowo, poza nabyciem przez uczestników podstawowej wiedzy z zakresu pszczelarstwa, będzie możliwość spotkania początkujących i doświadczonych pszczelarzy, pasjonatów pszczelarstwa, organizacji proekologicznych oraz rolników tworząc tym samym przestrzeń wymiany doświadczeń pod względem zagrożeń dla owadów zapylających występujących w regionie.

Rozpoczynamy realizację projektu „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”

 

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej informuje, iż realizuje operację pn. „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”  mającą na celu rozwój terenów wiejskich w zakresie pszczelarskiej edukacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, czyli ekonomiczne podejście do prowadzenia pasieki pszczelej.

Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach działania 6 Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja będzie polegała na przeprowadzeniu spotkań szkoleniowych, w tym 1 dzień szkoleń stacjonarnych oraz 1 dzień przeznaczony na wyjazd studyjny do pasieki, dla 180 osób, zamieszkujących na terenach wiejskich województw: śląskiego, opolskiego i łódzkiego.

 

Do 15 lipca 2023 r. trwa pierwszy etap rekrutacyjny.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia planowane są w miesiącu wrześniu, w dniach przypadających na sobotę i niedzielę.

————————————–

Grupa docelowa to:

– osoby w wieku powyżej 18 lat,

– zamieszkujące tereny wiejskie na terenie województw: łódzkie, śląskie i opolskie (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodeksu Cywilnego).


Miejsce realizacji to 3 województwa: województwo łódzkie, województwo opolskie i województwo śląskie.

Liczba osób: Na terenie woj. śląskiego zostanie utworzonych 6grup, tj 90os weźmie udział w operacji, na terenie woj. łódzkiego zostaną utworzone 4 grupy, tj 60os weźmie udział w operacji, oraz na terenie woj. opolskiego zostaną utworzone 2 grupy, tj 30os weźmie udział w operacji.

Łącznie zostanie utworzonych 12 grup szkoleniowych po średnio 15 osób każda, tj. 180 osób łącznie.

————————————–

Przewidywane efekty:

Efekty natychmiastowe jakie nastąpią w wyniku realizacji operacji (wskaźniki wymierne), zgodnie z celami KSOW i działaniami wybranymi do realizacji:

– liczba gmin wiejskich w których zostaną rozdystrybuowane informacje o projekcie – 345 gminy

– liczba przeprowadzonych spotkań warsztatowych – 12 spotkań, w tym realizacja 12 wyjazdów studyjnych

– liczba osób uczestniczących w spotkaniach – 180 osób

– liczba osób, które nabyły wiedzę z zakresu pszczelarstwa – łącznie 180 osób.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ROZEZNANIA RYNKU

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: biuro@klomnia.pl

Więcej informacji dotyczących projektu pod numerem telefonu: +48 782 853 257

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW

 

 

 

Konkurs dla dzieci „Pszczółki wesoło sobie latają i pyłek z kwiatków zbierają”

Zakończyliśmy konkurs plastyczny dla dzieci.

Miło nam poinformować że do konkursu plastycznego zaangażowały się dzieci z wielu szkół i przedszkoli naszego regionu. W sumie dotarło do nas 38 prac indywidualnych i grupowych wykonanych różnymi technikami. 

Zadanie dla jury było trudne, ale wyróżniono 15 prac.

Kategoria: Prace idywidualne

1 miejsce – praca nr 38
2 miejsce ex aequo – prace nr 23 i 26
3 miejsce ex aequo – prace nr 36 i 31

Kategoria: Prace zbiorowe

1 miejsce – ex aequo – prace nr 05 i 11
2 miejsce – ex aequo – prace nr 14 i 06

Ponadto przyznano wyróżnienia dla prac: 35, 01, 04, 09, 21 i 29.

Gratulujemy nagrodzonym!

Nagrody zostały wręczone przez Prezes Agnieszkę Grzywnę  i członków Zarządu Stowarzyszenia –
Przemysława Grzywnę, Tomasza Ojrzyńskiego, Mirosława Kowalika podczas uroczystego spotkania w dniu 2 czerwca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach.

Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich prac, oraz reportaż z wręczenia nagród i zapraszamy do podziwiania wspaniałej twórczości!

Rozeznanie rynku

5.06.2023

Szanowni Państwo,

W dniu 5.06.2023 r. dokonano oceny ofert złożonych w odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 24.05.2023 r. dotyczące wyboru Wykonawcy do przygotowania i zorganizowania szkoleń w ramach organizacji operacji pn. „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”.

W toku oceny ofert Zamawiający wybrał Wykonawcę:

Zadanie 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 – FT Polska Sp. z o.o. 

Zadanie 1, 6, 12, 13, 14 – ŁUKASZ BRYJA FIRMA HANDLOWA „POLPAPIER 2”

 

24.05.2023

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej na terenie województw: śląskiego, łódzkiego i opolskiego w ramach realizacji operacji „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich” planuje wybór Wykonawcy do przygotowania i zorganizowania szkoleń
w ramach organizacji operacji pn. „Pszczelarstwo w rozwoju obszarów wiejskich”.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2023 r. o godz. 12:00. 

W związku z powyższym, poszukujemy osoby/podmiotu gotowego do zrealizowania całości ww. zadań oraz informujemy o możliwości złożenia wyceny.

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rozeznaniem rynku.

Rozeznanie rynku

Podejmujemy wykonanie projektu „Kalendarz pszczelarski na rok 2024”

Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Kłomnickiej podejmuje realizację zadania pn. „Kalendarz pszczelarski na rok 2024” przeznaczony dla pszczelarzy i rolników.

Zadania z zakresu Edukacji Ekologicznej finansowane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kalendarz pszczelarski został wybrany jako forma realizacji operacji z zakresu Edukacji Ekologicznej, gdyż ma on zdecydowanie więcej zastosowań, aniżeli zwykłe materiały szkoleniowe. Należą do nich:

– usystematyzowanie działań i prac pszczelarskich w ciągu całego roku kalendarzowego, wraz z możliwością sporządzania notatek,

– zawartość kalendarza będzie opierała się nie tylko na informacjach książkowych, ale również na praktycznych poradach, odnoszących się do konkretnych sytuacji oraz definicji.

Jak widać powyżej, forma materiałów szkoleniowych w postaci kalendarza pszczelarskiego z możliwością robienia notatek, jest zdecydowanie bardziej praktyczne niż same materiały szkoleniowe, które i tak znajdą się wewnątrz kalendarza.

Kalendarz ma umożliwić pszczelarzom robienie notatek, ułatwić współpracę i wymianę doświadczeń przypadających na dany okres czasu.

Grupa docelowa:

– obejmuje 400 pszczelarzy i rolników z terenów gminy Kłomnice,

– w wieku powyżej 18 lat.

Cel główny przedsięwzięcia zrealizowany zostanie poprzez następujące cele szczegółowe:

Przygotowanie kalendarza pszczelarskiego – graficznie i merytorycznie

Druk 400szt kalendarzy rolno-pszczelarskich

Dystrybucja kalendarzy do 400 pszczelarzy/rolników (członkowie Stowarzyszenia, członkowie Kół Pszczelarskich działających na terenie Gminy Kłomnice, rolnicy działający na terenie Gminy Kłomnice).

„Dzień Ziemi” i Konkurs dla dzieci „Pszczółki wesoło sobie latają i pyłek z kwiatków zbierają”

Stowarzyszenie Pszczelarskie Ziemi Kłomnickiej inicjuje, a także przyłącza się do akcji budowania postaw proekologicznych u dzieci i dorosłych na obszarze swojego działania. W tym roku „Dzień Ziemi” będzie obchodzony w sobotę 22 kwietnia, a 24 kwietnia rusza konkurs dla dzieci „Pszczółki wesoło sobie latają i pyłek z kwiatków zbierają”.

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – to akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. 

Od Poniedziałku 24 kwietnia 2023 r. rusza natomiast konkurs dla dzieci „Pszczółki wesoło sobie latają i pyłek z kwiatków zbierają”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kłomnice i gmin sąsiednich.

Kategoria tematyczna konkursu:

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej lub komputerowej o tematyce pszczelarskiej, przyrodniczo powiązanej z pracą pszczół i roślin będących w ich ekosystemie.

Sposób przygotowania prac:

1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne przygotowanie pracy zgodnej z tematyką konkursu.
2. Technika pracy dowolna – forma papierowa (rysunek, komiks, plakat, wyklejanka),forma
multimedialna (PDF), itp..

Prace należy dostarczyć do siedziby STOWARZYSZENIA PSZCZELARSKIEGO ZIEMI KŁOMNICKIEJ w Kłomnicach do 24 maja 2023 r.

Pliki do pobrania:

17 września 2022 r. – Konferencja Pszczelarska podczas Święta Pszczoły

17 września 2022 r. – odbyła się Konferencja  Pszczelarska podczas Święta Pszczoły organizowanego pod patronatem Wójta Gminy Kłomnice – Piotra Juszczyka.

Miejsce konferencji – sala konferencyjna GOK Kłomnice

Odbyły się 3 wykłady o tematyce pszczelarskiej:

 1. Wybrane elementy gospodarki pasiecznej – Kamil Lara
 2. Choroby zakaźne pszczół – Daniel Świerkowski
 3. Higiena w pasiece – Tomasz Ojrzyński

Ponadprogramowo mieliśmy również bardzo ciekawy wykład Zbigniewa Binko – Prezesa Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

 

Uczestniczyli pszczelarze z wielu kół województwa łódzkiego i śląskiego. Każdy otrzymał broszury ze streszczeniami wykładów. Podczas wykładów były prezentacje multimedialne i pokazy sprzętu pszczelarskiego.