Ładowanie…

STOWARZYSZENIE PSZCZELARSKIE ZIEMI KŁOMNICKIEJ

MIODY KŁOMNICKIE - GOTOWY NA SPOTKANIE Z NATURĄ?

Podejmujemy wykonanie projektu „Kalendarz pszczelarski na rok 2024”

Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Kłomnickiej podejmuje realizację zadania pn. „Kalendarz pszczelarski na rok 2024” przeznaczony dla pszczelarzy i rolników.

Zadania z zakresu Edukacji Ekologicznej finansowane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kalendarz pszczelarski został wybrany jako forma realizacji operacji z zakresu Edukacji Ekologicznej, gdyż ma on zdecydowanie więcej zastosowań, aniżeli zwykłe materiały szkoleniowe. Należą do nich:

– usystematyzowanie działań i prac pszczelarskich w ciągu całego roku kalendarzowego, wraz z możliwością sporządzania notatek,

– zawartość kalendarza będzie opierała się nie tylko na informacjach książkowych, ale również na praktycznych poradach, odnoszących się do konkretnych sytuacji oraz definicji.

Jak widać powyżej, forma materiałów szkoleniowych w postaci kalendarza pszczelarskiego z możliwością robienia notatek, jest zdecydowanie bardziej praktyczne niż same materiały szkoleniowe, które i tak znajdą się wewnątrz kalendarza.

Kalendarz ma umożliwić pszczelarzom robienie notatek, ułatwić współpracę i wymianę doświadczeń przypadających na dany okres czasu.

Grupa docelowa:

– obejmuje 400 pszczelarzy i rolników z terenów gminy Kłomnice,

– w wieku powyżej 18 lat.

Cel główny przedsięwzięcia zrealizowany zostanie poprzez następujące cele szczegółowe:

Przygotowanie kalendarza pszczelarskiego – graficznie i merytorycznie

Druk 400szt kalendarzy rolno-pszczelarskich

Dystrybucja kalendarzy do 400 pszczelarzy/rolników (członkowie Stowarzyszenia, członkowie Kół Pszczelarskich działających na terenie Gminy Kłomnice, rolnicy działający na terenie Gminy Kłomnice).