Ładowanie…

STOWARZYSZENIE PSZCZELARSKIE ZIEMI KŁOMNICKIEJ

MIODY KŁOMNICKIE - GOTOWY NA SPOTKANIE Z NATURĄ?

Pomoc dla pszczelarzy

Jak wynika z pisma Zespołu ds. Pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa,
zgodnie z Planem Strategicznym WPR na lata 2023-27
zatwierdzonym przez Komisję Europejską
oraz projektem Wytycznych podstawowych dotyczących udzielania wsparcia w ramach PS WPR
opracowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
ARiMR przewiduje, że już około 15 marca br. zostanie ogłoszony nabór wniosków,
natomiast termin ich składania zastał zaplanowany w okresie od 1 do 15 kwietnia 2023 roku.